لینک مستقیم فایل*پیشینه و مبانی نظری سری های زمانی شبيه سازي مونت كارلو*

پیشینه و مبانی نظری سری های زمانی شبيه سازي مونت كارلو|mzq34030438
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل پیشینه و مبانی نظری سری های زمانی شبيه سازي مونت كارلو قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید. مبانی نظری وپیشینه تحقیق سری های زمانی شبيه سازي مونت كارلو واريانس ناهمساني شرطي فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده 2 - 1 . مقدمه 17 2 - 2 . مروري بر ادبيات تحقيق 18 2 - 2 - 1 . تحقیقات داخلی 18 2 - 2 - 2 . تحقیقات خارجی 24 2 - 3 . سری های زمانی 30 2 - 3 - 1 . روش های تحلیل سری های زمانی 31 2 - 3 - 2 . ویژگی های سری های زمانی 31 2 - 3 - 3 . مدل سازی سری های زمانی 31 2 - 3 - 4 . معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز 32 2 - 3 - 5 . روش باکس - جینز 33 2 - 3 - 6 . تبدیلات 33 2 - 3 - 7 . پیش بینی 35 2 - 3 - 8 . انواع واريانس 36 2 - 3 - 9 . ويژگي هاي سري هاي زماني مالي 37 2 - 4 . واريانس ناهمساني شرطي اتورگرسيو تعميم يافته ( گارچ ) 39 2 - 4 - 1 . فرآيند GARCH ( p , q ) 39 2 - 4 - 2 . فرآيند GARCH ( 1 , 1 ) 41 2 - 4 - 3 . آزمون مدل گارچ 42 2 - 4 - 4 . تخمين حداكثر درستنمايي در مدلهاي گارچ 44 2 - 5 . شبيه سازي مونت كارلو 46 2 - 5 - 1 . تاريخچه شبيه سازي مونت كارلو 47 2 - 5 - 2 . اعدادتصادفي 48 2 - 5 - 3 . توليد كننده هاي اعداد تصادفي 50 2 - 5 - 4 . روش هاي توليد اعداد تصادفي 52 2 - 5 - 5 . فرآيند شبيه سازي مونت كارلو 52 2 - 5 - 6 . روش هاي شبيه سازي مونت كارلو 53 2 - 5 - 7 . كاربردهاي شبيه سازي مونت كارلو 54 2 - 5 - 8 . مزايا و معايب شبيه سازي مونت كالو 56 فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده 2 - 1 . مقدمه در يك بازاركارا كليه اطلاعات موجود در قيمت هاي جاري موجود منعكس گرديده است ، به گونه اي كه پيش بيني قيمت هاي آتي امكان پذير نمي باشد . هر چند وجود رويدادهاي اصلي قابل مشاهده مالي از قبيل اثرات فصلي ، اثرات آخر هفته ، اثرات شروع سال جديد و تلاطم خوشه اي مطالعه بازار سهام را به عنوان موضوع پر اهميتي براي تحقيقات شكل داده اند . تلاطم بازار سهام ،