لینک مستقیم فایل*ارائه‌ی سرویس مدیریت زمانی جهت بهبود عمل‌کرد شبکه‌های بی‌سیم Ad Hoc:*

ایمنی شبکه , مسیربان و مسیر سنج, مسیربان,مسیرسنج,, بررسی همكاری گره در شبكه Ad Hoc, سرویس مدیریت راهنما, SourceRouting,AODV(Adhoc Ondemand),TORA(TemporallyOrderedouting Routing Algrithm), Distance Vector))|mzq34030438
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل ارائه‌ی سرویس مدیریت زمانی جهت بهبود عمل‌کرد شبکه‌های بی‌سیم Ad Hoc: قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ارائه‌ی سرویس مدیریت زمانی جهت بهبود عمل‌کرد شبکه‌های بی‌سیم Ad Hoc:

شبكه های Ad Hoc نمونه‌ی نوینی از شبكه‌های بی‌سیم هستند كه به دلیل راندمان بالا با وجود تحرك گره‌های شبكه و عدم وجود هر گونه تقویت‌كننده‌ی ثابتی بسیار مورد توجه قرار گرفته و هم‌اكنون در امور نظامی مورد استفاده است، اما تزاحم داده‌ها به هنگام تقویت در گره‌های واسط و احتمال وجود گره‌های بدرفتار از محدودیت‌های این شبكه‌اند كه مانع از توسعه و بهره‌برداری وسیع آن گردیده‌اند. در این مقاله ضمن در نظر گرفتن سرویس‌های موجود، مثل سرویس مدیریت راهنما، مسیربان و مسیرسنج، سرویس جدیدی به نام سرویس مدیریت زمانی ارائه می‌شود كه نشان خواهیم داد سرویس پیشنهادی ضمن كمك به مسیربان در تشخیص گره‌های بدرفتار، تزاحم داده‌ها روی گره‌ها را کاهش می‌دهد.

شکل 1 مثالی از این مسئله را نشان می دهد.فرض می کنیم در شکل ( 1) A1 می خواهد با A5 ارتباط برقرار کند ، از آن جا که در شکل (1-الف) A5 در رنج (range) رادیویی A1 قرار دارد(منظور این است که فاصله A1 تا A5به اندازه ای است که، A1توانایی ارسال داده مورد نظر را به آن فاصله دارد )، از طریق یک لینک مستقیم این ارتباط برقرار می شود. در حالی که در شکل (1-ب) A5از رنج رادیویی A1 خارج شده و امکان برقراری ارتباط با یک لینک مستقیم نیست.