لینک مستقیم فایل*قرارداد اجاره زمانی کشتی*

|mzq34030438
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل قرارداد اجاره زمانی کشتی قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

حجم فایل : 267.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 15
بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: درس حقوق حمل و نقل دریایی کالا ماهیت حقوقی قراردادهای اجاره کشتی/ رژیم حقوقی حاکم بر قرارداد اجاره کشتی :
سه دیدگاه عمده : قرارداد حمل و نقل اما نه فقط همان عقد اجاره ای که درقانون مدنی
خواندیم بلکه گونه ی توسعه یافته ای ازآن است
که همگام با مقتضیات وعرف تجارت دریایی است. قرارداد خاص قرارداد اجاره Time Charter تحلیل قرارداد اجاره کشتی برمبنای عقد اجاره - دیدگاه پوتیه حقوقدان فرانسوی : "این قرارداد به هر صورتی که منعقد گردد یک عقد اجاره واقعی بوده و تمامی اصول کلی که در عقد اجاره مقرر داشته ایم بر جریان انعقاد این قراردادها حاکم خواهد بود. Time Charter


گروه دریانوردان اعم از فرمانده و دیگر کارکنان کشتی مفهوم کشتی در اجاره کشتی : موضوع عقد اجاره کشتی تفکیک این اجزا از یکدیگر و انتساب عقود متفاوت به
هر یک ازآنها با ذات قرارداد اجاره همخوانی ندارد. ساختمان و بدنه کشتی + تجهیزات و وسایل کشتی + Time Charter انواع قرارداد اجاره کشتی : اجاره سفری Voyage Charter Party اجاره زمانی Time Charter Contract اجاره دربست(لخت) Lease Charter Demise Charter Time Charter مفهوم قرارداد اجاره زمانی : قانون دریایی ایران اجاره زمانی را تعریف نکرده است لکن قانون فرانسه مصوب 1966 اشعار می دارد:"قراردادهای اجاره زمانی اجاره ای است که اجاره دهنده تعهد میکند کشتی مجهزی را برای مدت معین در اختیار مستا جر قرار می دهد. تعریف کلی از اجاره زمانی : اجاره زمانی قراردادی است برای اجاره کشتی مشخص در مدت زمان معین و با کرایه ای که میان طرفین مورد توافق قرار گرفته است و طول مدت اجاره می تواند کوتاه یا طولانی باشدوخودش انواع مختلفی دارد. Time Charter اوصاف وشرایط عمومی قرار داد اجاره کشتی : قواعد عمومی صحت و اعتبار قراردادها + کتبی بودن : اوصاف و شرایط قراردادهای اجاره زمانی کشتی 1 - نام کشتی و مشخصات آن وشرط قابلیت دریانوردی کشتی
2 - مدت اجاره
3 - تاریخ و محل تحویل کشتی
4 - نوع کالایی که کشتی میتواند حمل کند
5 - طرزتقسیم هزینه ها بین مالک و مستاجر
6 - اجاره بها کشتی
7 - موارد نقص و خرابی کشتی / موارد عدم تعلق مال الاجاره Off-Hire Clause / Beak Down Clause Time Charter 8 - گم شدن کشتی
9 - موارد معافیت و تحدید مسئولیت مالک کشتی
10 - وضعیت حقوقی فرمانده
11 - توقف کشتی 12 - ماده مربوط به جنگ War Clause 13 - ماده مربوط به یخ Ice Clause 14 - اجرا حقوق ممتازه
15 - معاضدت و نجات در دریا
16 - خسارات مشترک
17 - استرداد کشتی
18 - شرط داوری Time Charter آثار قرارداد
اجاره کشتی نسبت به طرفین
قرارداد اجاره کشتی نسبت به ثالث
(از جمله...